Informace o výuce na ZUŠ Žacléř od 5.10. 2020

Napsal uživatel admin dne Pá, 10/02/2020 - 08:19

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

Naše škola zůstává od 5.10. otevřená a výuka bude probíhat v obou oborech – hudebním i výtvarném.

Budeme vyučovat v plném rozsahu kromě sborového zpěvu. Sborový zpěv bude zatím pozastaven.

Naším cílem je udržet plný provoz školy a proto zachováváme tato hygienická pravidla:

  • Všichni ve škole nosíme roušky ve společných prostorách i po dobu výuky (s výjimkou výuky dechových nástrojů a pěveckého oddělení).
  • Před výukou si všichni dezinfikujeme ruce – dezinfekční prostředky jsou u vstupu do školy, v učebnách a na wc.
  • Před každou vyučovací hodinou větráme třídy – pokud není zima, necháváme okna otevřená.
  • V případě běžného nachlazení (rýma, kašel) zůstanou jak žáci, tak vyučující v domácím léčení. Apelujeme na rodiče, aby neposílali děti, byť i s lehkými příznaky, k nám do školy.
  • Paní uklízečka dezinfikuje společné prostory minimálně dvakrát až třikrát denně.
  • Žádáme žáky, aby se nezdržovali zbytečně v prostorách školy.
  • Do školy není dovolen vstup zákonným zástupcům nebo jiným dospělým osobám. Je dovolen pouze ve výjimečných případech a po nezbytně nutnou dobu.

Věřím, že když budeme všichni uvedená pravidla dodržovat, že se budou Vaše děti i vyučující cítit ve škole bezpečně a že tím minimalizujeme nebezpečí uzavření školy. Pokud budou vládou nebo ministerstvem zdravotnictví vyhlášena jiná pravidla provozu, budeme Vás neprodleně informovat mailem a na stránkách www.zuszacler.cz

Děkujeme Vám všem za podporu, vstřícnost, trpělivost a spolupráci a věříme, že se nám společně podaří toto náročné období překonat.