Obnovení výuky po uzavření školy

Napsal uživatel admin dne Po, 05/18/2020 - 17:56

ZUŠ v Žacléři umožňuje od pondělí 18.5. svým žákům opět po nucené přestávce navštěvovat vyučování. Nejedná se o povinnou účast, je to možnost. 

  • Vyučování bude probíhat formou konzultací s učitelem a dojde ke změnám předchozího rozvrhu hodin. Hodiny budou probíhat nejvýše 1x týdně a budou kráceny minimálně o svoji třetinu, aby bylo možno třídu vyvětrat, dezinfikovat a připravit na příchod dalšího žáka.
  • Nebudou vyučovány skupinové předměty hudebního oboru tj. hudební nauka, souborová hra, sborový zpěv, komorní zpěv a čtyřruční hra. 
  • Pokud máte o vyučování zájem, přečtěte si prosím nejprve oba dokumenty v odkazech níže a teprve potom se přihlašte u vyučujícího.
  • V podrobnostech naleynete podmínky, za kterých může žák školu navštěvovat. Prosím přečtěte si je pozorně, je tam popsán průběh návštěvy školy.
  • Pro účast na výuce je nutné potvrdit čestným prohlášením bezinfekčnost a potvrdit seznámení se s podmínkami. Čestné prohlášení vytiskněte a žák ho sebou přinese na první hodinu. Bez něj by žák nebyl do školy vpuštěn.
  • Po přečtení přiložených dokumentů se prosím spojte s vyučujícím hlavního předmětu a domluvte si s ním termíny konzultací a rozvrhu. 
  • Výtvarný obor bude přednostně zařazovat do skupin absolventy a žáky, kteří se budou výhledově připravovat na talentové zkoušky. Ostatní mohou být zařazeni až podle toho, bude-li volné místo. Vyučovat se bude pouze v menších skupinách.
  • Zájem o účast na výuce výtvarného oboru potvrďte vyučujícímu co nejdříve, aby žák mohl být zařazen do výuky. 

Podmínky provozu školy COVID.pdf

Čestné prohlášení ZUŠ.pdf